موسیقی

موسیقی

آموزش تمامی سازها

زیر نظر اساتید مجرب

آموزش موسیقی

با مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ا ی کشور
ghazal

آموزش آواز سنتی کلاسیک و پاپ

آموزش تمامی سازها

سلفژ و تیوری موسیقی

آموزش آهنگ سازی

تماس با ما

۳۳۸۱۹۰۴۱

۳۳۱۵۳۸۴۶