شیرینی های خشک

مواردی که در  دوره شیرینی های خشک آموزش داده می شوند :

شطرنجی

نخودچی

باقلوا

ساق عروس

قطاب

زبان

پاپیونی

قیفی

بادبزنی

دانمارکی

بهشتی

قرابیه

رولتی

سه گوش

فهرست